Framtiden handlar om resurshantering. Vi ser effekterna av klimatförändringarna i vårt samhälle och för att klara de globala mål vi satt upp för att hejda dem så krävs förändringar på många områden. Framförallt måste vi måste minska utsläppen av växthusgaser och använda mindre av jordens resurser för att säkerställa ett hållbart liv för framtida generationer. Lösningarna ligger i mer cirkulära flöden för de produkter vi tillverkar och använder. För oss som arbetar med belysning innebär det att skapa bra ljusmiljöer med produkter som förbrukar minsta möjliga mängd energi och som produceras på ett sätt som möjliggör återbruk. 

Vi har satt upp 5 områden där vi ser att vi som företag kan ha störst påverkan. Inom varje område arbetar vi aktivt med förbättringar genom interna projekt men framförallt i samarbete med leverantörer och kunder. Läs mer om vart och ett av målen nedan. 

Vi har dock en bit kvar till ett cirkulärt system för belysningsprodukter. Idag går en stor andel av produkterna till material och energiåtervinning när vi renoverar och bygger om fastigheter. De tas då omhand av Elkretsen som är det system vi har tillsammans i Sverige för att samla in och återvinna elmaterial. Elkretsen bygger på det producentansvar som regleras i EU:s förordning om Elutrustning (2014:1075) och som producent och importör av elmaterial betalar vi en avgift för allt material vi sätter på marknaden som sedan går till investeringar i gemensamma återvinningssystem. Läs mer i vår Hållbarhetspolicy

 

 

Medveten ljusdesign 

Vi arbetar aktivt för att tillsammans med våra kunder bidra till goda belysningslösningar som är hållbara och skapar en bra ljusmiljö. Det innebär för oss att använda rätt mängd ljus på rätt plats och alltid utgå från människan som vistas i rummet. Genom väl genomtänkta produktval där konstruktion, energiförbrukning och ursprung tas i beaktning kan klimatavtrycket minska avsevärt.

Styrsystem 

En viktig komponent för att spara energi och öka livslängden på installationer är att använda styrsystem för all belysning. Smarta styrsystem gör att vi endast använder ljuset när vi behöver det och även reglerar nivåerna så att vi använder rätt mängd ljus vid varje tillfälle. Vi arbetar för att alla projekt vi är engagerade i ska ha någon form av belysningsstyrning.

Genom att använda vår mjukvara Visible Connect kan du övervaka funktion och drifttimmar på alla dina armaturer och på så sätt arbeta förebyggande med underhåll och utbyten. I ett system som har Visible Connect installerat har du alltid koll på återstående livstid för dina ljuskällor och drivdon och kan ta rätt beslut kring återbruk, renovering eller återvinning.

 

Återbruk 

Vid många ombyggnationer kasseras armaturer där hela eller delar av dem kan leva i många år till. Vi kan hjälpa dig att återbruka dessa genom att bedöma skick och föreslå åtgärder. Vi kan bygga om dem till uppdaterade energieffektiva armaturer antingen i vår egen verkstad eller vid större volymer tillsammans med en samarbetspartner.

Medvetet val av leverantörer

Vi arbetar med ett urval av producenter av kvalitetsprodukter för belysning och belysningsstyrning. Alla leverantörer vi samarbetar med ska uppfylla EUs EcoDesign-direktiv samt ha ett medvetet arbete inom hållbarhet och CSR. Vi säkerställer detta genom regelbundna platsbesök och avstämningar med respektive leverantör. 

I samarbete med flera av våra leverantörer erbjuder vi 10 års produktgaranti och 20 år reservdelsgaranti på ett stort antal produkter. Idag erbjuder två av våra partners återbrukslösningar genom att tidigare installerade produkter tas tillbaka och uppgraderas. Vi arbetar kontinuerligt för att fler skall anamma detta arbetssätt och designa produkter som lämpar sig för återbruk. 

 

Vår egen verksamhet 

Även om vi ser att vår påverkan är störst i de projekt vi arbetar i så försöker vi även leva som vi lär. På vårt kontor i Stockholm har vi ett styrsystem som både möjliggör central styrning för att säkra att belysningen stängs av när ingen är i lokalerna men även ger individuell kontroll till varje medarbetare att skapa sin ljusmiljö. Vi har även solskydd kopplade till styrsystemet som skapar bästa möjliga ljusmiljö och samtidigt sparar energi.

Vid resor i arbetet väljer vi i första hand att resa med tåg eller elbil när det är möjligt. Vår första företagselbil rullar nu på 7e året och mår bättre än någonsin.

Vi strävar efter att digitalisera alla processer och att minska mängden papper till ett minimum. Det gäller även distribution av produktkataloger som enbart går till kunder som specifikt efterfrågar dem. För hur det än är så gillar många av oss att se saker i tryck.