Integritet

Stockholm Lighting värnar om din trygghet och integritet. Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter som vi samlar in samt i vilket syfte de används.

Personuppgiftsansvarig

Stockholm Lighting AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter för våra kunder, leverantörer och partners. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att personuppgifter behandlas respektfullt och konfidentiellt enligt gällande lagstiftning.

Vad vi samlar in och varför

Stockholm Lighting har två register där vi lagrar data om kunder, leverantörer och partners. De är till stor del överlappande. Det första är vårt affärssystem och det ändra är vår databas för nyhetsbrevsutskick och eventinbjudningar. I affärssystemet finns uppgifter om namn, företag, adress, telefonnummer och mailadress. I utskicksdatabasen finns endast mailadresser. Du finns med i det ena eller det andra därför att

  • Du har köpt eller sålt något till Stockholm Lighting och i samband med det har vi registrerat dina uppgifter
  • Någon av våra säljare har varit på besök hos ditt företag eller träffat dig på en mässa och du har överlämnat dina kontaktuppgifter i form av visitkort eller på annat sätt
  • Vi använder dina personuppgifter för att behandla dina order, leverera dina varor och för att hantera betalningar och hantera retur och garantiärenden.
  • Om det skulle uppstå leveransförseningar använder vi informationen för att kontakta dig.

Marknadsföring

Vi använder även våra register för att informera om nyheter på vårt företag, i branschen och i vårt produktsortiment samt att bjuda in dig till olika event. Vi gör det genom direktmarknadsföring via e-post, sociala medier eller liknande digitala kanaler. Om du inte vill ta emot våra nyhetsbrev kan du avbryta prenumerationen när som helst, se länk i slutet av nyhetsutskicket.

Tredje part

Stockholm Lighting kommer ej att skicka  dina personuppgifter till tredje part.

Vi använder eller tillåter cookies från tredje part (t ex Google Analytics) som hjälper oss övervaka vår webbtrafik och se vilka produkter som har visats och hur ofta. Cookies samlar inte in någon personlig information. Du kan blockera användningen av cookies genom att ändra webbläsarens inställningar så att den avvisar cookies.

Lagring

Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålen av behandlingen. När dina uppgifter inte är aktuella eller nödvändiga raderas de ur våra system.

Du har alltid  rätt att att begära tillgång till de personuppgifter vi har sparat om dig och begära att dessa raderas. Vi kan dock inte radera information som krävs att vi sparar enligt svensk bokföringslag och för eventuella reklamations- eller garantiärenden.

För ärenden om dina personuppgifter vänligen kontakta oss på info@stockholmlighting.se