Mar 2022
Stötta Ukraina

Stötta Ukraina

Stockholm Lighting skänker 16 000 SEK till UNICEF och hoppas fler inom Belysningsbranschen vill vara med. Det är vårt samhälle, där frihet, rättvisa och demokrati är en självklarhet, som står på spel. Vi måste alla bidra för att detta ska få ett slut vi kan leva med.

Dela