Dec 2020
Nobel Week Lights - Dramaten

Nobel Week Lights - Dramaten

Under ljusfestivalen Nobel week lights lyfter Kai Piippo och hans team från Light Bureau fram Dramatens fasad genom en poetisk ljusinstallation som berättar om de gömda skatterna och unika historierna som återfinns i fasadens alla skulpturer. Stockholm Lighting är stolt sponsor av belysning och styrsystem. Läs den spännande historien om Dramatens arkitektur och viktigast av allt - gå dit en kväll i veckan och upplev detta live

Om Dramatens arkitektur – enligt Dag Kronlund, historiker på Dramaten

Arkitekten Fredrik Liljeqvist ville skapa en inbjudande, fantasifull och festlig byggnad i Ekebergsmarmor. Dåtidens främsta konstnärer fick i uppdrag att arbeta med interiören och exteriören. Fasaden är en verkligen konstskatt med sitt otroliga hantverk och kreativa detaljer.

Carl Milles utförde fasadens stora mittgrupp framför tornet som föreställer Dramatiken, omgiven från vänster Arkitekturen, med en modell av teaterbyggnaden i handen, Poesin, Skulpturen och Målarkonsten. Allt detta som en markering att byggnaden var en konstens tempel i flera avseenden.

Milles gjorde även de sex maskerna på fasaden och kolonnernas basreliefer med tumlande barnen.

Christian Eriksson skapade relieferna på teaterns fasad. Den vänstra föreställer ett backanaliskt Dionysoståg, den högra en scen från renässansens välkända maskkomedi, Commedia Dell`arten.

Skulptören John Börjeson gjorde de båda skulpturerna förgyllda brons föreställande Poesin och Dramatiken.

De båda skulpturerna i fasaden hörnnischen formades av Teodor Lundberg. Antik respektive Modern.

August Strindbergs byst av Knut Jern hittade sin plats Strindbergsåret 2012.

Den uppvärmda bronsskulpturen av Margareta Krook av Marie Louise Ekman uppfördes 2002.

Tack till. Stockholm lighting company Dramaten och Nobelstiftelsen

Foto: Patrick Miller

Dela