Nov 2013
Vinterljus i Linköping

Vinterljus i Linköping

Linköpings Stad har under de sista åren satsat rejält på att lyfta belysningen i staden. Det årliga evenamanget Vinterljus har satt fokus på belysning i stadsbilden med sina kreativa temporära ljusinstallationer. Varje år satsar man också på att göra några permanenta installationer som en del i en långsiktig satsning på spännande belysning av staden. Ett bra exempel tycker vi är Gång och Cykeltunneln vid Industrigatan.