Referenser » Mall of Scandinavia - Styrsystem Stjärntorget

Mall of Scandinavia - Styrsystem Stjärntorget

Mall of Scndinavia är som namnet antyder skandinaviens nyaste och modernaste köpcentrum. De gemensamma utrymmena utanför butikerna är väl genomtänkta och mycket energi har lagts på att skapa en spännande atmosfär med möjligheter till möten mellan människor. På MoS östra sida ligger Stjärntorget och det är härifrån besökare som reser med kommunala färdmedel först kommer in i köpcentrumet. Hela entrépartiet är stenlagt och mellan stenarna ligger linjära Led moduler i olika vita färger. Samma mönster går igen i taket. Alla Led moduler är kontrollerbara via DMX och programmerade så att de skapar en spännande lite oförutsägbar ljuseffekt för besökaren på väg in i MoS. Styrsystemet är en LPC 40 och programmeringen är gjord av Ian Fanning och Mattias Fridell. Foto: Sten Jansin

Taggar RetailStyrsystem
Dela