Referenser » Medborgarhuset - Forsgrenska badet

Medborgarhuset - Forsgrenska badet

Efter en lång och komplicerad ombyggnad återinvigdes Medborgarhuset 2020 och fungerar nu som en samlingsplats där idrott och kultur blandas med restaurang och caféliv. En viktig del i renoveringen har varit att förbättra ljuset och skapa en öppen och trygg miljö. Samtidigt har byggnadens kulturhistoriska värden ställt stora krav på placering och infästning av belysningsarmaturer. Ett exempel på det är de Lumenfacade som skapar släpljuset på väggarna i Forsgrenska Badet som finurligt dolts bakom metallbågar inmålade i väggens färg.

Ljusdeisgn: Tyréns

Foto: Jansin&Hammarling

Installation: Nymans El

Taggar Interiör
Dela