Referenser » Moderna Museet

Moderna Museet

Moderna Museet i Stockholm har uppgraderat belysningen och installerat belysningsstyrning för DALI i hela fastigheten. Syftet har varit skapa en bättre och mer flexibel belysning samtidigt som energiförbrukningen synliggörs och sänks rejält. Med Lutron Quantum System och webgränssnittet Quantum Vue skapas en tydlig överblick över hela belysningsanläggningen och styrning och driftövervakning blir enkel och intuitiv. Med Quantum Vue skapas och anpassas scheman och belysningsscener snabbt efter verksamheten för tillfälliga utställningar och event. Lokalt placerade paneler ger möjlighet att anpassa belysningen i varje rum efter behov.

 

 

Taggar Styrsystem
Dela